The Jobless Oilheating - Power To The People

Tidningar i tiden

Posted Aug. 30, 2014, 2:41 a.m. By webster Tags: Samhälle

När man talar om tidningar som gör stora avtryck i Sverige så kan man nämna Dagens Industri. Denna tidning som fokuserar på ekonomi är den vanligaste och mest sålda i Sverige inom denna genre. Detta gör att man kan lätt lita på tidningen och lyssna på deras råd då deras rådgivare är trovärdiga. Man kan också säga som så att denna tidningen har många läsare och en stor krets av prenumeranter vilket gör att dess inflytande är stort i den svenska ekomiska sektorn och därför är det en tidning att lita på.